Helpt bij problemen van kinderen door inzet van een therapiehond

Respect

Ik maak de vertaalslag van het probleemgedrag van je kind naar de behoeften die achter dat gedrag zitten, zodat je samen met je kind die behoefte op een gezonde manier kunt vervullen.
Behoeften zijn altijd gezond. Bij probleemgedrag is de manier waarop die behoefte vervuld wordt niet gezond. Ik werk vanuit de mogelijkheden van het kind en met respect voor verschillen.
leder kind mag zijn zoals het is. Elk kind maakt daarin een eigen ontwikkeling door en mag dat doen in eigen tempo. Niet alles hoeft altijd snel en niet alles hoeft altijd NU. Soms moet iets gewoon nog even rijpen.