Helpt bij problemen van kinderen door inzet van een therapiehond

Werken vanuit het hart

sterster

ster

ster

stersterwerken vanuit het hart

Betrokkenheid

In mijn beleving kun je niet werken met kinderen en hun ouders als je niet betrokken bent. Ik ben veel bezig met de kinderen die ik coach, ook als ze er op dat moment niet zijn, ook als ik in de tuin werk, ook als ik op de fiets zit.

Mijn creatieve gedachten passen niet in de beperking van werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Ik denk na over situaties en zoek mee naar creatieve oplossingen. Ik versterk de vaardigheden die al aanwezig zijn en geef een persoonlijke en professionele reactie op een persoonlijke vraag. Ik ben er. Voor jou en voor je kind.

Verbinding

Ik ben er van overtuigd dat waar mensen samen werken en hun aandacht geven dat er dan iets bijzonders ontstaat.  Ik wil mezelf verbinden met anderen om dingen in beweging te zetten dat is volgens mij een van de belangrijkste voorwaarden voor groei.

Gezondheid heeft alles te maken met het goed functioneren van je hersenen. De mate waarin je hersenen met elkaar samenwerken bepaalt hoe gezond je bent. Het bepaalt hoe je met je emoties omgaat, hoe je hormoonstelsel en zenuwstelsel samenwerken en hoe goed je logica en je intuïtie met elkaar in balans zijn. Doordat je beide hersenhelften stimuleert, verbeter je de samenwerking daartussen. Je stimuleert daarmee de verbinding tussen je ratio en je intuïtie. De verbinding tussen je reflectievermogen en je emoties.

praktijkHarthart en zielbetrokkenheid

Doel

Mijn doel is om vroegtijdig een probleem aan te pakken om een langdurig zorgtraject te voorkomen. Ik leef in de overtuiging dat je een probleem moet aanpakken als het nog klein is zodat het niet groot kan worden. Dit bespaart een hoop leed en geld. Ik luister naar ouders en kijk en luister naar je kind , ik kijk verder dan het probleemgedrag. Ik ga onderzoeken wat ik kan inzetten om ouders en kinderen weer vertrouwen in zichzelf in elkaar geven, dat is mijn doel.

Hannes

Ik zie bij kinderen (niet alleen bij kinderen overigens) gedragsverandering optreden wanneer zij bezig zijn met dieren. Ik wil deze instinctieve kracht gebruiken in de ontmoetingen met kinderen. Mijn labradoodles Hannes en Polleke helpen mij daarbij. Hannes is een gecertificeerde therapiehond en van onschatbare waarde. Polleke is in opleiding. Lees meer over Hannes als therapiehond.

Ethiek en Professionaliteit

Mijn gedragshouding steunt op twee pilaren. Ethiek en effectiviteit. Ik ben als coach betrouwbaar, respectvol, integer, professioneel en ik draag mijn verantwoordelijkheid als kindercoach. Als mens probeer ik ook zo te zijn. Ik werk volgens de gedragscode vastgelegd door NOBCO- Nederlands Orde van Beroepscoaches.